ETER SARKACI


GEREKLİ MALZEMELER

NASIL YAPILIR ?

350 ml renklendirilmiş su ile 60 gr tuz (NaCl) karışımı hazırlandı. Bu karışım 60 °C sıcaklığa kadar ısıtıldı

Kalitatif süzme kağıdı ile süzüldü. Böylece daha şeffaf bir karışım elde edildi. Süzülmesinin tek nedeni budur.

500 ml’lik mezür içine ilk önce 10 °C sıcaklıktaki 300 ml renklendirilmiş su kondu.

60 °C sıcaklıktaki su, huni ve borudan oluşan bir sistem ile mezürün tabanına gönderildi.

Tabanda bulunan 10 °C sıcaklıktaki su mezur içerisinde yükselerek tabanda tuzlu ve sıcak su çöktü.

BİLİMSEL NEDENİ

Burada ısının yayılma yollarından en meşhuru olan KONVEKSİYON (yayılma) karşımıza çıkıyor.

Isı alan moleküller yukarı gitmek isteyecek ama tuz ısıyı tutacaktır. Böylece iki farklı su kütlesi arasındaki ısı alış-verişi daha uzun sürede gerçekleşecektir.

Su ile tam dolu olmayan, birazcık boşluk bulunan bir deney tüpüne yaklaşık 6 damla dietil eter damlattık. Dietil eter ( C4H10O ) , suda çok az çözünen ( 8 gr / 100 ml ) bir kimyasaldır. Deney tüpünü içindeki sıvıları dökmeden , parmağımızla kapatıp ters çevirdikten sonra mezür içindeki düzeneğe bırakırsak sırasıyla şu olaylar gerçekleşir:

Düzeneğin üst tarafı Eterin Yoğuşma Noktası olan 34,6 °C den küçük bir sıcaklıktadır. (10 °C)

Alt taraftaki sıvı ise yine Eterin Kaynama Noktası olan 34,6 °C den büyük sıcaklıktadır.(60 °C)

Bu arada Yoğuşma Noktası, Kaynama Noktasına eşittir.

Deney tüpü üst bölgeden geçerek en alta düşer.Burası sıcak bölgedir. Eter Deney tüpü içinde hızlıca gaz fazına geçer ve hacmi artar. Tüp içinden dışarıya doğru su itilir.

Suyun kaldırma kuvveti tüpü yukarı iter. Tüp yukarı çıkıp soğuk bölgeye geçtiğinde Eter yoğuşur.Gaz halden sıvı hale geçer. Tüp içindeki gazın hacmi azalır. Dışarıdan tüp içine soğuk su çekilir.

Tüp tekrar aşağı düşer.

Aşağıda sıcaklık fazla olduğundan eter hızlıca gaz faza geçer, gazın hacmi artar, su itilir, tüp yukarı çıkar

Yukarıda soğuk bölge olduğu için eter yoğuşur, gaz hacmi azalır, sışarıdan soğuk su çekilir, tüp aşağı iner

Burada olan şey aslında yukarıdaki suyun aşağıya taşınmasıdır. Isı, az miktarda taşınacağı için belli bir süre sonra üst ve alt bölümlerdeki sıvıların sıcaklıkları eşitlenecektir.Bu olduğunda deney tüpü hareket etmeyecektir.En sonunda dip tarafta çakılıp kalacaktır.


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir