Patlayan Damla

Deney iki farklı kimyasal tepkimeden oluşuyor.

İlk tepkimede ; Potasyumpermanganat ile sülfürik asit kimyasal tepkimeye girerek Potasyumsülfat, Manganez(VII)oksit ve su oluşturur.

 

2KMnO4 + H2SO4 –> K2SO4 + Mn2O7 + H2O

 

Manganez(VII)oksit son derece aktif ve uçucu bir maddedir. Potasyumsülfat ise etanolde çözünmeyen ve yanmayan bir tuzdur.

Tepkime sonunda oluşturduğumuz bu maddeler üzerine 1 damla etanol damlatırsak , etanol ile Manganez (VII) oksit tepkimeye girerek Manganezdioksit, karbondioksit ve su oluşturur.Bu ikinci tepkime ekzotermiktir yani çevreye ısı verir. Etanol damladığında çok hızlı gerçekleşen bu yanma tepkimesi patlamaya neden olur.

 

2Mn2O7 + CH3CH2OH –> 4MnO2 + 2CO2 + 3H2O